حوله های مناسب هتل چه ویژگی هایی دارند؟

یکی از عوامل مهم برای نشان دادن کیفیت یک هتل، حوله های مناسب در آن هتل است. تحقیقات نشان داده است؛ که عدم رضایت مشتریان، از خدمات یک هتل، می تواند مشتریان آن هتل را تا ۷۰ درصد کاهش دهد. حوله ها، درصد بزرگی از خدمات یک هتل هستند. زیرا که رضایت از حوله ها، نشان رضایت از بهداشت آن هتل می باشد. هم چنین انتخاب حوله مناسب و حفظ بهداشت آن، بهداشت مشتریان را نیز حفظ می کند؛ و می تواند سبب خشنودی مشتری گردد. بهتر است که هتل ها، حوله های خود را نیز، در درون سایت نمایش دهند. بهداشت و جنس حوله ها در انتخاب یک هتل مهم است؛ و انتخاب حوله های بهداشتی و شیک می تواند یکی از امتیازت هتل شما محسوب شود.

ادامه مطلب